Pateikdami laukeliuose nurodytą asmeninę informaciją, Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenis rinktų ir tvarkytų UAB „Cedrus“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 300152915, adresas Rotušes 16, Alytus, Jūsų kreipimosi nagrinėjimo tikslu. Informuojame, kad minėtu tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys bus saugomi 5 metus arba kol vyks kreipimosi nagrinėjimas.

Informuojame, kad Jūsų kreipimęsi pateikti asmens duomenys ir informacija gali būti perduota Bendrovei ar su Bendrove susijusioms įmonėms* siekiant kokybiškai išnagrinėti Jūsų pateiktą informaciją. Šie Jūsų asmens duomenys taip pat yra prieinami informacinių sistemų priežiūrą atliekantiems duomenų tvarkytojams.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiu, Jūs turite teisę kreiptis į Bendrovę bei pateikus asmens tapatybės dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka pasinaudoję elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus savo asmens tapatybę, galite: susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (jeigu atšauksite savo sutikimą), turite teisę: į duomenų perkeliamumą (t. y. turite teisę gauti asmens duomenis iš Bendrovės arba prašyti perduoti asmens duomenis nurodytam duomenų valdytojui), turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Informuojame, kad kilus klausimams dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į Bendrovę tiesiogiai arba el. paštu adresu info@cedrus.lt. Taip pat, turėdami nusiskundimų, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt, el. paštu info@ada.lt).

Papildomai atkreipiame dėmesį, kad turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą, pateikdamas prašymą Bendrovei tiesiogiai arba el. paštu info@cedrus.lt.

* Bendrovė ar su Bendrove susijusios įmonės reiškia Bendrovę ir visus kitus juridinius asmenis, kurie yra tiesiogiai ir / ar netiesiogiai kontroliuojami tų pačių asmenų, kurie tiesiogiai ir / ar netiesiogiai kontroliuoja Bendrovę.