Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija, dar vadinama CMR važtaraščiu (angl. Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road), reglamentuoja visų rūšių prekių gabenimą sunkvežimiais.

Išvykimo iš ES pasienio punktų pavadinimai ir kodai. Siuntėjas naudoja eksporto deklaracijai, TIR, EPI užpildyti.

Norime Jus informuoti, kad 2017 m. balandžio 18 d. Lenkijoje įsigaliojo  krovinių vežimo keliais stebėjimo sistemos įstatymas, taikomas akcizais apmokestinamų prekių gabenimui (pagal Lenkijos apibrėžimą). Nuobaudos bus pradėtos taikyti nuo gegužės 1 d.

Įstatymas taikomas gabenant akcizais apmokestinamas prekes Lenkijoje (vietinis paskirstymas), taip pat tarptautiniam paskirstymui (eksportas / importas į / iš Lenkijos), visoms kitoms prekėms, kurios gabenimo metu kirto Lenkijos teritoriją.

Kontrolės sistema taikoma:

• skystoms dujoms: vechilo kurui, mazutui, dyzelinui, tepalinei alyvai;
• riebalams, tirpikliams, skiedikliams, oktaną mažinančioms medžiagoms;
• biodyzelinui;
• toksinėms atliekoms;
• grynam etilo alkoholiui;
• sausam tabakui ir kitoms prekėms

Kitos prekės, kurioms yra taikoma kontrolės sistema, yra čia (lenkų kalba). Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad tai nėra galutinis sąrašas. Jis gali būti pakeistas Lenkijos Finansų ministerijos sprendimu, todėl raginame jus taip pat pasitikrinti informaciją.

Jei Jūsų prekės patenka į aukščiau pateiktą sąrašą, pateikite mums SENT ir KEY numerius, kuriuos galite gauti elektroninėje mokesčių ir muitinės paslaugų platformoje PUESC.

Atsakomybė už šios informacijos pateikimą priklauso nuo transporto užsakymo savininko (kliento), taip pat nuo siuntėjo ar gavėjo.

CMR – dokumentas, įrodantis prekių, pagal nurodytą svorį, tūrį, pakuotę ir kitus bruožus, perdavimą transportavimui žemės transportu. CMR naudojamas tik tarptautiniuose pervežimuose, tad pervežant krovinius vietiniais maršrutais pateikiamas įprastas transporto važtaraštis. CMR važtaraštį pildo siuntėjas ir vežėjas krovinio pakrovimo momentu, todėl mes patariame atkreipti dėmesį į šiuos įrašus, kuriuos privalo atlikti krovinio siuntėjas:

 • siuntėjo pavadinimas ir adresas;
 • krovinio priėmimo vieta, data ir pristatymo vieta;
 • gavėjo pavadinimas ir adresas;
 • krovinio rūšies nustatytas žymėjimas, įpakavimo būdas, pavojingumo klasė ir numeris, jei vežamas pavojingas krovinys;
 • krovinio vietų skaičius, jų išdėstymo ypatumai ir numeriai;
 • krovinio bruto masė arba kitaip išreikštas krovinio kiekis;
 • instrukcijos muitinės formalumams ar kitiems būtiniems procesams atlikti;
 • nurodymas, jei krovinį perkrauti draudžiama;
 • išlaidos, kurias prisiima siuntėjas;
 • išperkamojo mokesčio suma, kuri turi būti grąžinta pristačius krovinį;
 • deklaruota krovinio vertė ir papildoma jo vertė siuntėjui;
 • siuntėjo instrukcijos vežėjui dėl krovinio draudimo;
 • pervežimo sutarties įvykdymo terminas;
 • perduotų vežėjui dokumentų sąrašas.

Jei transportavimo metu būtų padaryta žala kroviniui (įskaitant ir krovinio vėlavimą), šiems įrašams neatitinkant tikrovės, vežėjas būtų atleistas nuo atsakomybės.

Kombinuotoji nomenklatūra buvo sukurta vadovaujantis Europos ekonominės bendrijos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl bendrojo muitų tarifo. Ji yra kasmet atnaujinama ir paskelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Kombinuotąja nomenklatūra remiamasi apskaičiuojant importo (eksporto) muitų bei mokesčių dydį ir kaupiant Bendrijos prekybos statistikai naudojamus duomenis apie prekes.

Tranzito garantijos apskaičiavimo modeliavimas.